Ratkaisukeskeinen Lyhytterapia

Terapeuttinen keskusteluapu

Useimmat ratkaisukeskeiset menetelmät sopivat erityisen hyvin potilaan omaa valintaa kunnioittavaan prosessiin.

Tavoitteen asettaminen yhdessä asiakkaalle sopivaksi on olennaista. Ratkaisukeskeisissä menetelmissä lähestymistapa on asiakkaan voimavaroja vahvistava.

Ratkaisukeskeisen terapeutin työskentelymenetelmä


Vastakohtana asiantuntijalähtöiselle lähestymistavalle asiakastyöstä tulee tasa-arvoinen ja yhteistyölle perustuva projekti. Terapeutin ammattitaito on siinä, että hän osaa olla vuorovaikutuksessa asiakkaan asiantuntijuuden kanssa. Näin terapeutista tulee pikemmin oppija, joka saa tietoa asioista kuin tekninen asiantuntija, joka tietää. 

Ratkaisukeskeinen terapeutti työskentelee samaan tapaan kaikkien asiakkaiden kanssa, riippumatta siitä mikä on ongelma, josta asiakas sanoo kärsivänsä. 

Ratkaisukeskeisessä terapiassa ei juuri koskaan kysytä miksi. Terapeutti ei kysy miksi asiakkaat haluavat saavuttaa tietyn tavoitteen puhumattakaan siitä miksi heillä on jokin ongelma.  Miksi- kysymyksistä on harvoin hyötyä. Asiakkaiden on helpompi rakentaa ratkaisuja kun terapeutti ei pakota heitä kysymyksillään miettimään sitä, mistä heidän ongelmansa johtuvat tai miksi heidän löytämänsä ratkaisut voisivat toimia. Asiakkaat rakentavat ratkaisuja paremmin, jos terapeutti pysyy ei-tietämisen tilassa, ei pohdi asiakkaan ongelmien taustalla olevia syitä eikä mieti miksi asiakas asettaa tämän tai tuon tavoitteen tai miksi jokin poikkeus tapahtuu.

Asiakkaat itse kuin terapeuttikin yrittää jollakin tavalla ymmärtää tai selittää asiakkaiden kokemuksia ja ongelmia. 

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita