Parisuhdeterapia 

Parisuhdeterapia

Näkemysten muuttuminen on voimavara. 

Ihmiset luovat merkityksiä ja ymmärtävät todellisuutta käyttämällä sanoja ja keskustelemalla kokemuksista toisten ihmisten kanssa. Asiakkaan kyky muutokseen korreloi heidän kykyynsä nähdä asiat uudessa valossa. Ratkaisukeskeiselle terapialle muutokset asiakkaan näkemyksissä tapahtuvat luontevimmin keskusteltaessa heidän kanssaan uusista visioista ja jo tapahtuneista poikkeuksista.

 Ratkaisut kumpuavat pikemmin asiakkaiden kyvystä kehittää käsityksiä siitä, mitä he haluavat ja miten se, mitä he haluavat voidaan saada aikaan, kuin tieteellisestä ongelman määrittämisestä tai asiantuntijoiden määrittelemistä hoitotoimenpiteistä. 

Parisuhdeterapiassa terapeutti ylläpitää tavoitteellisia keskusteluja, voi auttaa asiakkaiden uusien käsityksien kehittymistä, joiden avulla pariskunnat voivat luoda itselleen tyydyttävämmän ja rikkaamman parisuhteen. Terapeutti lähtee siitä, että pariskunta osaa luoda uusia käsityksiä . Terapeutti johdattelee keskustelua tavalla, joka auttaa heitä muuttamaan elämäänsä sellaiseksi kuin he haluavat sen olevan. 

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita