Perheterapia tai Ryhmäterapia

Perheterapia

Terapeutti lähtökohtaisesti olettaa, että perheenjäsenet tekevät parhaansa ratkaisujen rakentamiseksi. Terapeutin tehtävä on taata jokaisen perheenjäsenen tasapuolinen osallisuus keskusteluun ja luoda turvallinen osallistuminen tapaamiselle. Perheneuvottelun rakenne on laadittu noudattamaan samankaltaista ratkaisukeskeistä lähestymistapaa, josta kaikki osapuolet hyötyvät. Perheterapiassa kartoitetaan perheenjäseniltä, mitä kukin toivoo saavansa keskustelusta. Terapeutti ohjaa keskustelua toivottuun suuntaan. Yhdessä terapeutin avulla selvitetään asioita, joihin halutaan muutosta terapian myötä. Keskitytään vahvistamaan niitä voimavaroja, joista voi olla hyötyä tavoitteen saavuttamisessa.

Ryhmäterapia

Ryhmässä on tarkoitus herättää voimaannuttavat työtavat yhteistyölle. Ryhmäterapiassa keskitytään kartoittamaan muutosta, mistä on jatkossa hyötyä.  Ryhmän tulee tarkkailla ja arvioida yhdessä muutosprosessia ja kerätä tietoa jo tapahtuneista muutoksista. Ryhmän vahvuuksien hyödyntäminen on ratkaisukeskeisen terapian tunnusmerkki ja ryhmälle annetaan positiivista palautetta heidän vahvuuksistaan. Tiimin vuorovaikutuksessa ilmenevissä hankaluuksissa terapeutti pyrkii avamaan kanavia ja rohkaisee sekä perustelee sitä, miksi on tärkeää, että kommunikointi on sujuvaa.

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita